Giết người trong mộng (Phạm Duy – năm: 1970) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng
Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng.

Giết [Am] người đi! Giết người đi!
Giết [F] người trong mộng đã bội [E7] thề
Giết người đi! Giết [Ddim] người đi!
Giết [Abdim] người quên tình nghĩa phu [Am] thê
Giết người đi! Giết [C] người đi!
Giết người trong mộng đã [B] đi về
Giết người đi! Giết [Dm] người đi!
Giết [G7] người như loài bướm đong [C] đưa
Giết [E7] người đi! Giết [Am] người đi!
Giết [Dm] người mơ ! Giết [Am] tình thơ!
Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ.

Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng
Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng.

Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao [F] người trong mộng vẫn hiện [E7] về?
Nhưng người ơi! Nhưng [Ddim] người ơi!
Sao [Abm] người trong mộng vẫn say [Am] mê?
Ơi người ơi! Ơi [C] người ơi!
Sao [Am] tình trong mộng vẫn ê [B] chề?
Ơi người ơi! Ơi [Dm] người ơi !
Sao mình trong mộng vẫn ngu [C] si?
Ơi [E7] người ơi! Ơi [Am] người ơi!
Thôi [Dm] đành thôi, thôi [Am] đành thôi
Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ.

Làm [Am] sao giữ được [Dm] người trong [Am] mộng
Để được tình [E7] yêu, [F] dẫu bẽ [Am] bàng.

[F] Giết người trong mộng
Hay [E7] giữ người trong mộng
[Ddim] Giết người trong [E7] mộng
Hay [C] giữ người mộng [Am] mơ.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: