Em hãy về quê anh (Bùi Anh Tú) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Phiên bản 1:

Em ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương anh Thái [Dm] Bình
Về ngắm biển Đồng [Gm] Châu khi [C] chiều về sóng [F] vỗ
Xa [Am] xa tiếng sáo [Dm] diều nghe giọng hò thiết [F] tha
Càng [C] thêm yêu biết [Gm] mấy quê [A7] hương ta Thái [Dm] Bình

Anh ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương em Thái [Dm] Bình
Những cánh đồng phù [Gm] xa ngạt [C] ngào hương lúa [F] chín
Thương [Am] anh em vẫn [Dm] chờ dâu tằm xanh bãi [F] quê
Con [C] sông thành câu [Gm] hát cho [A7] tình yêu chúng [Dm] mình

[Gm] Quê hương em sớm [Bb] chiều vang tiếng [F] hát
Bàn [Am] tay em gieo [Bb] hạt cho đồng [A7] lúa thêm [Dm] xanh
Thái Bình [C] ơi! Sông [A7] sâu những chuyến [Dm] đò
Nhớ [C] thương lời hẹn [F] hò
Dù [Gm] mai có đi [C] xa vẫn một lòng thiết [F] tha
Gửi [Am] về quê hương [C] ta một tình [Bb] yêu bao [Dm] la

Phiên bản 2 ———

Em ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương anh Thái [Dm] Bình
Về ngắm biển Đồng [Gm] Châu khi [C] chiều về sóng [F] vỗ
Xa [Am] xa tiếng sáo [Dm] diều nghe giọng hò thiết [F] tha
Hoàng [C] hôn chiều tím [Gm] biếc em [A7] đềm những khúc [Dm] ca

Anh ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương em Thái [Dm] Bình
Những cánh đồng phù [Gm] xa ngạt [C] ngào hương lúa [F] chín
Thương [Am] anh em vẫn [Dm] chờ nong tằm xanh bãi [F] quê
Em [C] dệt đôi áo [Gm] mới cho [A7] tình yêu chúng [Dm] mình

[Gm] Quê hương em sớm [Bb] chiều vang tiếng [F] hát
Bàn [Am] tay em gieo [Bb] hạt cho đồng [A7] lúa thêm [Dm] xanh
Thái Bình [C] ơi! Sông [A7] sâu những chuyến [Dm] đò
Nhớ [C] thương lời hẹn [F] hò
Dù [Gm] mai có đi [C] xa vẫn một lòng thiết [F] tha
Gửi [Am] về quê hương [C] ta một tình [Bb] yêu bao [Dm] la

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: