Đừng xa nhau (Phạm Duy – năm: 1958) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[D] Đừng xa nhau! [A] Đừng quên nhau!
[D] Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau [G] nỗi vui niềm [D] đau
[A7] Đừng buông mau! [D] Đừng dứt áo!
[G] Đừng thoát giấc [D] mộng đầu
[G] Dù cho đêm [Gm] có không bền [D] lâu.

Đời phai mau, [A7] người ghen nhau
[D] Lòng vẫn cứ ngọt ngào
Miệng ru nhau [G] những ân tình [D] sâu
[A7] Đừng xôn xao, [D] đừng khóc dấu
[G] Đừng oán trách [D] phận bèo
[G] Vì sông xa [Gm] vẫn trung thành [D] theo.

Dù mai sau [G] dắt nhau mà [D] qua cầu
Mồ chôn sâu [G] ánh trăng vàng [D] mái đầu
Đừng xa nhau [Em] nhé!
[A] Đừng quên nhau [Bm] nhé!
[D] Đừng chia nhau [Bm] núi cao vực [E] sâu.[A7]

[D] Đừng xa nhau! [A7] Đừng quên nhau!
[D] Đừng dứt tiếng ngậm sầu
Đừng im hơi [G] đắng cay rời [D] nhau
[A7] Đừng đi mau, [D] để mãi mãi
[G] Là chiếc bóng [D] đậm màu
[G] Còn theo nhau tới [Gm] muôn đời [D] sau.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: