Đừng bỏ em một mình (nhạc Phạm Duy, thơ Hoài Trinh – năm: 1960) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Em] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình
Trời lạnh [Cmaj7] quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một [Em] mình
[Bsus4] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình
Chiều lộng gió chiều lộng gió sao [Em] anh đành bỏ em

Lời nào đó lời nào đó tiếng ân [Cmaj7] tình hay tiếng cầu [B] kinh
Nhạc nào đó nhạc nào đó nhạc gọi [Em] người hay nhạc gọi [B7] hồn
Đừng lặng [Em] thinh đừng lặng thinh với tiếng [Cmaj7] chày tiếng búa nện [B] đinh
Đừng tỏa [Bsus4] hương đừng tỏa hương khói hương vàng [B] che khuất người [Em] thương

Đừng bỏ em một mình đừng [Dm] bỏ em một mình
Đường về nghĩa trang mông [Em] mênh đừng bỏ em
[Am] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình
Đường về nghĩa [F] trang lênh [Em] đênh đừng bỏ [Bsus4] em

[Em] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình
Cùng một [Cmaj7] lũ cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân [Em] hình
[Bsus4] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình
Một mồ [Bsus4] trinh chênh [Em] vênh chờ cỏ xanh

Đừng bỏ em một mình [B7] đừng bỏ em một mình
Vài ngàn [Em] đời sau [Cmaj7] nữa vài ngàn [Am] đời sau [F] nữa
vài ngàn [Em] đời sau nữa [Eb] ai mái tóc còn [Em] xanh

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: