Dòng sông cạn (Nguyễn Ngọc Bảo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Dòng sông không mang con [Dm] thuyền
Nên [C] đành muôn đời đứng [Dm] đợi
Để [Gm] trông bên kia đáy [Am] bờ
Để bên đây ta mong em suốt [Bb] kiếp

Dòng sông không mang con [Dm] thuyền
Nên [C] tình đấp đầy sử [Dm] dạ
Để [Gm] em vui chơi bên kia [C] bờ
Cho tình [Bb] ai mong [A7] đợi vẫn còn hoài [Dm] đợi mong

ĐK: [C] Có phải dòng [Bb] sông chỉ [Gm] còn một con [C] thuyền
[Dm] Nên không [A7] đủ để tôi [F] bước lên
Bên đây [Dm] bờ ta hoài công ngóng [Gm] trông
Mắt trông [C] xa về mưa [A7] gió chờ đợi [Dm] ta [Gm] [Dm]

2.Dòng sông không sâu không [Dm] cạn
Không [C] nhận chìm được người lỡ [Dm] cuộc
Để [Gm] em vui chơi bên kia [Am] bờ
Để bên đây (mai sau) ta rong chơi với [Bb] gió

Và em rời xa con [Dm] thuyền
Ta [C] đành ôm một đời bất [Dm] tận
Để [Gm] trông bên kia đáy [C] bờ
Để mai sau ta vui chơi với [A7] gió, với sòng [Dm] sông cạn

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: