Đôi mắt người Sơn Tây (nhạc Phạm Đình Chương, thơ Quang Dũng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Dm] Thương nhớ ơ hờ thương nhớ [Gm] ai [C]
Sông xa từng lớp lớp mưa [F] dài
Mắt [Dm] em ơi mắt em [G] xưa có sầu cô [C] quạnh
Khi chớm thu [A7] về khi chớm thu về một sớm [Bb] mai.

[Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây
[F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc
Buồn viễn xứ khôn [F] khuây
Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây
[Dm] Em hãy cùng ta [Gm] mơ
[F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ
Ngày bóng dáng quê [F] hương
[A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ.

[Am] Tôi từ chinh chiến đã ra [Dm] đi
Chiều [Gm] xanh không thấy bóng Ba [Dm] Vì
Sông [A7] Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
Non nước u hoài
non nước hao gầy, ngày chia [Bb] tay.

[Am] Em vì chinh chiến thiếu quê [Dm] hương
Sài [Gm] Sơn, Bương Cấn mãi u [Dm] buồn
Tôi [A7] nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ, Em có bao giờ
Em thương nhớ [Dm] thương.

[Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây
[F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc
Buồn viễn xứ khôn [F] khuây
Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây
[Dm] Em hãy cùng ta [Gm] mơ
[F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ
Ngày bóng dáng quê [F] hương
[A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ.

Đôi mắt Người Sơn [Dm] Tây
[A] Đôi mắt Người Sơn [A7] Tây
Buồn viễn xứ khôn [Dm] khuây.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: