Đò ơi (Trương Phi Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đò [Gm] ơi, qua bến sông [Bb] này
Đưa người [Cm] ta về với miệt [Gm] vườn
Người [Cm] ơi nay em một [Gm] bóng
Anh đi [F] rồi người có buồn [Bb] không [D7]

Ngày [Gm] xưa bắt tép nuôi [Bb] nhau
Nhưng giờ [Cm] đây anh đã thay [Gm] lòng
Tình [Cm] ta tơ duyên đành [Gm] dứt
Yêu thương không [F] còn cũng [D7] đành tìm [Gm] quên [C] [Gm]

Anh sang sông bỏ [Gm] bến
Anh quên mất em [Bb] rồi
[Cm] Quên con đò bên sông
Những buổi chiều [F] đông mình đứng đợi [Bb] trông
[F] Nay anh về bên [Cm] ấy [F] xin em nhớ cho [Bb] rằng
[F] Duyên ông trời chia [Cm] lối
Anh cũng [F] đành chấp nhận mà [Bb] thôi

[Gm] Mưa ơi xin hãy đến
Trôi đi vết thương [Bb] lòng
[Cm] Để không còn bên sông
Có người đợi [F] mong tình đã sang [Bb] sông
[F] Nay đôi bờ chia [Cm] cách [F] thương bên lỡ bên [Bb] bồi
[F] Con đò chiều lạc [Cm] bến em bên [F] bồi cố gọi đò [Gm] ơi

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: