Điệu buồn dang dở (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tình [Am] em, tình em, tình như gió heo [Dm] may
Tình em, tình em, tình như lá thu [Am] bay
Mùa thu, mùa thu, mùa chia ly sầu [Dm] nhớ
Bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở [E7] dang

Tình [Am] anh, tình anh, tình như gió mưa [Dm] đông
Tình anh, tình anh, tình như nước trên [Am] sông
Mùa đông, mùa đông, mùa vui đâu còn [Dm] nữa
Bao nhiêu mưa buồn [E7] bấy nhiêu lạnh [Am] lùng

[Dm] Ôi mùa thu lá thu vàng [Am] úa
[Em] Ôi mùa đông gió mưa phũ [E7] phàng
[Dm] Ôi tình tôi như mùa thu lá vàng [A7] tuôn
Mùa Đông [Dm] mưa buồn [Am] rơi, ôi tình [E7] tôi dở dang [Am] rồi.

Điệu [Am] buồn, điệu buồn tựa như tiếng kinh [Dm] khuya
Mà em và anh là đôi bóng con [Am] chiên
Ngàn đời, ngàn đời còn nghe kinh buồn [Dm] ấy
Với thu võ vàng [E7] hay đông bẽ [Am] bàng.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: