Đi tìm câu hát lý thương nhau (Vĩnh An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Thương [Am] nhau, tình thắm í a nghĩa [F] nồng
Nghe câu hát anh đi [E7] tìm
Đi [Am] tìm người [F] hát câu hát [G] lý thương [Am] nhau.

Anh ra vườn [Dm] đào em đã sang đồng [Am] mía
Anh lên rừng [F] quế em lại đến nương [G] dâu
Anh đi tìm [C] em, em ở phương [Am] nào
Anh ra vườn dừa dừa xum xuê [F] trái
Đưa tay anh [Dm] hái nhưng mãi đợi chờ [G] ai.

Anh xuống đồng [Dm] sâu, em lại lên ruộng [F] cạn
Anh đi tìm [G] bạn, bạn còn đi [Am] xa
Như ong tim [E7] hoa, hoa nở phương [Am] nào
Để lòng anh mong để lòng anh [F] nhớ
Anh thương em như [E7] thế hỡi cô gái nghĩa [Am] tình.

Bốn mùa trồng [G] cây bốn mùa em hái [C] quả
Dẫu bao vất [Am] vả mà em vẫn hát câu hát lý thương [Dm] nhau
Mà em vẫn [F] hát câu hát lý thương [Am] nhau.

* Tiếng hát yêu [Dm] thương tiếng hát ân [F] tình
Tiếng hát quê [G] mình ơi biết [E7] mấy yêu [Am] thương.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: