Đàn chim tha phương (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đàn [D] chim tha phương lạc [F#m] loài đôi cánh [G] nhỏ
Hoài [A] mong ngày trở về tổ [D] ấm
Nhờ [D] mây đưa tin nhờ [F#m] giọt mưa đến [G] tìm
Hẹn nhau [A] ngày trở về cố [D] hương

Hẹn [G] nhau ngày trở về cố [D] hương
Hẹn [A] nhau trong trăm nhớ ngàn [D] thương
Mùa đông đoạ [F#m] đày sắp [Bm] tàn
Mùa xuân sẽ [Em] đến
Hẹn nhau ngày [E] về nhớ nhé đừng [A] quên

Dù [D] cho xa xôi, nhọc [F#m] nhằn năm tháng [G] dài
Đừng [A] quên ngày trở về bên [D] ấy
Đàn [D] chim tha phương lạc [F#m] loài đôi cánh [G] nhỏ
Hẹn [A] nhau ngày trở về cố [D] hương

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: