Có một dòng sông đã qua đời (Trịnh Công Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Mười [Am] năm xưa đứng bên bờ dậu.
Ðường [Fmaj7] xanh hoa muối bay rì rào.
Có [Am7] người lòng như khăn mới [Dm] thêu.

Mười [C7] năm sau áo bay đường chiều
Bàn [Fmaj7] chân trong phố xa lạ nhiều
Có [E7] người lòng như nắng qua [Am] đèo.

ĐK:
Tóc [C] người như dòng sông xưa ấy đã [Em7] phai,
Đã lênh đênh biển [Dm7] khơi
Có [G7] lần bàn chân qua phố thấy [B7] người
Sóng lao xao bờ [C] tôi

2. Mười [Am] năm chân bước trên đường dài
Gặp [Fmaj7] nhau không nói không nụ cười
Chút [Am7] tình dường như hiu hắt [Dm] bay.

Mười [C7] năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn [Fmaj7] nhau ôi cũng như mọi người
Có [E7] một dòng sông đã qua [Am] đời.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: