Chuyện đời được và mất (Đồng Giao) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Hỡi nhân [D] thế còn [F#m] tin ai nữa không
Khi niềm [Bm] tin dần xa nơi cuối [Em] trời
Người đổi [F#m] thay trắng đen không đoán [Bm] được
Bao lời [A] nói chỉ chót lưỡi đầu [A7] môi

2. Không là [D] chi tình [F#m] thân luôn vây quanh
Chút lợi [Bm] danh giành chia hai con [Em] người
Được và [F#m] mất đố ai nào biết [Bm] được mình
Tiền là [A7] giấy cách chia đôi nghĩa [D] tình

ĐK: [D] Cao sang căm màng duyên số nào [F#m] biết ai vương mang
[Bm] Hơn thua là nghĩa nhân trong [Em] mỗi người
Đời đâu chỉ là [F#m] thế, cuối [Bm] đời cũng chỉ là [F#m] thế
[E7] Ai không trở về mộ đất [A7] sâu

[D] Thế thái nhân tình đổi thay bằng [F#m] những câu chua cay
[Bm] Hơn nhau là chữ nhân để [Em] lưu đời
Đời khi có được [F#m] mấy, số [Bm] trời cho ta mà [F#m] thôi
[E7] Không ai giành [A7] lấy được [D] đâu

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: