Chiếc lá rơi (Phạm Thế Mỹ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Chiếc lá [Em] rơi, rơi thật [G] buồn, chiếc lá [Em] rơi rơi thật [A] buồn
Như ngày [Em] nào ra đi không ai [G] tiễn chân [Em] tôi
Chiếc lá [Em] rơi rơi lạnh [G] lùng chiếc lá [Em] rơi rơi lạnh [D] lùng
Như một [Bm] người vừa nằm xuống đêm qua trên ruộng [Em] xa

Có chiếc [D] lá thật [G] già, có chiếc [Em] lá đang [G] xanh
Rất tình [Em] cờ rơi một [D] lần trên cỏ [Em] non vàng nắng [G] mới
Có tóc [G] trắng mẹ [Em] già, có mắt [G] sáng em [Em] thơ
Cũng tình [Em] cờ chết một [D] lần trên ruộng [Bm] lúa đang còn [Em] xanh

Chiếc lá [Em] rơi rơi dịu [G] dàng chiếc lá [Em] rơi rơi dịu [A] dàng
Như tuổi [Em] hồng tung tăng theo [G] cánh bướm lang [Em] thang
Chiếc lá [G] rơi, rơi tuyệt [Em] vời, chếc lá [Em] rơi rơi tuyệt [D] vời
Như lời [Em] ca vui theo [Bm] gió đong đưa trên hàng [Em] sao

Có tiếng [D] hát đỏ [G] ngầu, có tiếng [D] hát xanh [Em] tươi
Rất tình [Em] cờ vang một [D] lần trong hồn [Em] tôi chiều nắng [G] ấm
GIữ tiếng [G] nói hận [Em] thù, bỗng có [G] tiếng em [Em] tôi
Cũng tình [Em] cờ rất tình [D] cờ, đang chờ [Bm] giấc trong [G] tôi

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: