Chân dung (nhạc Nguyễn Kế Khuyến, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tôi [Gm] ngồi trong nỗi tôi [C] riêng
Bên trong ghế [D7] lạnh, ngoài hiên bóng [Gm] rời
Phòng [C] tôi trần thiết gương [Bb] người
Tường sơn kỷ [Dm] niệm, vách bồi dáng [Bb] xưa
Tóc [Gm] người chảy suốt cơn [C] mưa
Ngực thơm hoa [D7] bưởi, môi đưa bão [Gm] về
Tôi [Cm] ngồi trong cõi nhân [Gm] gian
Tôi [D7] ngồi trong cõi nhân [Gm] gian.

Tôi [G] ngồi giữa cõi tôi khuya
Có [Bm] ai gõ [D7] cửa mà nghe lá [G] chào
Tưởng [Em] người ngọn sóng lao [Bm] xao
Biển muôn năm [D7] gọi tôi nào có [G] vui
Người [F] về có nén hương, thôi
[D] Cắm lên phần mộ hồn [D7] tôi úa [Gm] vàng
Tôi [Eb] ngồi trong cõi nhân [Gm] gian [D7] trần [Gm] gian [D7] tôi [Gm] ngồi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: