Đành Quên – NA (Điệu Slow) – Hợp âm Am – Trúc Duy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đành Quên.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trúc Duy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: