Đêm thần tiên (Kokoro no tomo) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm thần tiên (Kokoro no tomo)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chúa ra đời (Holy night) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chúa ra đời (Holy night)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời hứa vu vơ (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Khúc Lan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời hứa vu vơ
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Khúc Lan
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Những buổi chiều vàng (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Những buổi chiều vàng
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nếu vắng anh (if I can’t have you) (Bee Gees) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu vắng anh (if I can’t have you)
Tác giả: Bee Gees
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mãi yêu (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mãi yêu
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em vẫn buồn như xưa (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Lữ Liên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em vẫn buồn như xưa
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Lữ Liên
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cơn mưa tình (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cơn mưa tình
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa tuyết (冰雨) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa tuyết (冰雨)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bóng mát cuộc tình (Tất cả đều là tự nguyện 一切也願意) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Ngọc Huệ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng mát cuộc tình (Tất cả đều là tự nguyện 一切也願意)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Ngọc Huệ
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vòng tay người ấy (Sukyandaru ) (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Khúc Lan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vòng tay người ấy (Sukyandaru )
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Khúc Lan
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 – Mouse love rice) (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 – Mouse love rice)
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Goodbye (Air Supply – Lời Việt: Đỗ Quang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Goodbye
Tác giả: Air Supply – Lời Việt: Đỗ Quang
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mộng tình (Đêm mưa lãng mạn – 雨夜的浪漫) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mộng tình (Đêm mưa lãng mạn – 雨夜的浪漫)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dù cho hoa tàn úa (Nhạc Hoa – Lời Việt: Khúc Lan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dù cho hoa tàn úa
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Khúc Lan
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ lúc yêu nhau (Those were the days) (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Phạm Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ lúc yêu nhau (Those were the days)
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Phạm Duy
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đời ca sĩ (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đời ca sĩ
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sân khấu buồn (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sân khấu buồn
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình ca sĩ (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình ca sĩ
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đừng xa em (Ne laisses pas ma vie sans toi) (Nhạc Pháp) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đừng xa em (Ne laisses pas ma vie sans toi)
Tác giả: Nhạc Pháp
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Liên khúc Người mẹ (Various) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Liên khúc Người mẹ
Tác giả: Various
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình như giấc mơ (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình như giấc mơ
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình thơ (Puppy love) (Paul Anka) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình thơ (Puppy love)
Tác giả: Paul Anka
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày vui năm ấy (Magic Boulevard) (Nhạc Pháp – Lời Việt: Nhật Ngân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày vui năm ấy (Magic Boulevard)
Tác giả: Nhạc Pháp – Lời Việt: Nhật Ngân
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: