Thằng Bé Tát Dầu – Nam Dao , Phan Văn Hưng – Hợp âm G – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Thằng Bé Tát Dầu.
Tác giả: Nam Dao , Phan Văn Hưng
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho con bình an – Lm. Nguyễn Văn Tuyên – Hợp âm Am – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cho con bình an.
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lục Tiểu Phụng – Nhạc Hoa – Hợp âm Dm – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lục Tiểu Phụng.
Tác giả: Nhạc Hoa
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về nơi đất hứa (Exodus) – Phạm Duy – Hợp âm Dm – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Về nơi đất hứa (Exodus).
Tác giả: Phạm Duy
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

CHIỀU HOANG – Khánh Băng , Lam Phương (Điệu Slow Rock) – Hợp âm Am – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

CHIỀU HOANG.
Tác giả: Khánh Băng , Lam Phương
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca ngông – Nguyễn Trung Cang (chọn điệu) – Hợp âm Am – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài ca ngông.
Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tuổi trẻ và quê hương – Nhật Ngân , Song An (chọn điệu) – Hợp âm D – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tuổi trẻ và quê hương.
Tác giả: Nhật Ngân , Song An
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phương trời nhớ – Nguyễn Ánh 9 (chọn điệu) – Hợp âm Gm – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Phương trời nhớ.
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Từ lòng quê hương – Vĩnh Điện (chọn điệu) – Hợp âm Em – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Từ lòng quê hương.
Tác giả: Vĩnh Điện
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đồi Hoa Năm Cũ – NA (chọn điệu) – Hợp âm D – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đồi Hoa Năm Cũ.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều qua Tuy Hòa – Nguyễn Đức Quang (chọn điệu) – Hợp âm Em – Elvis Phương, Khánh Ly,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chiều qua Tuy Hòa.
Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Như mây trên cao – Nguyễn Đức Quang (chọn điệu) – Hợp âm Am – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Như mây trên cao.
Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú – Vũ Đức Sao Biển (chọn điệu) – Hợp âm Am – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú.
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lìa nhau – Nguyễn Đức Quang (chọn điệu) – Hợp âm G – Khánh Ly, Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lìa nhau.
Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chúa hỡi con về – Lm. Nguyễn Văn Tuyên (chọn điệu) – Hợp âm Am – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chúa hỡi con về.
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trai Độc Thân – Phạm Duy (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trai Độc Thân.
Tác giả: Phạm Duy
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Ca Tuổi Trẻ – Lê Hựu Hà (Điệu Ballad) – Hợp âm D – Khánh Ly, Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Ca Tuổi Trẻ.
Tác giả: Lê Hựu Hà
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình nhân loại thú thiên nhiên – Nguyễn Trung Cang (chọn điệu) – Hợp âm G – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình nhân loại thú thiên nhiên.
Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình thu trên sông Seine – Nguyễn Văn Đông (chọn điệu) – Hợp âm C – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình thu trên sông Seine.
Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gửi người bên ấy – Huỳnh Anh (chọn điệu) – Hợp âm D – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gửi người bên ấy.
Tác giả: Huỳnh Anh
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình như sương khói – Nguyễn Trung Cang (chọn điệu) – Hợp âm E – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình như sương khói.
Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm dài – Nguyễn Trung Cang (Điệu Boston) – Hợp âm Gm – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm dài.
Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiếc bóng bên đường – Phạm Duy (chọn điệu) – Hợp âm E – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chiếc bóng bên đường.
Tác giả: Phạm Duy
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz) – Trường Kỳ , Les Reed , Barry Mason (chọn điệu) – Hợp âm C – Thanh Lan, Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz).
Tác giả: Trường Kỳ , Les Reed , Barry Mason
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Thanh Lan, Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gót hồng thôi hết phiêu du – Elvis Phương (chọn điệu) – Hợp âm Am – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gót hồng thôi hết phiêu du.
Tác giả: Elvis Phương
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: