Cảm tạ Chúa suốt một năm qua (Trần Nhật Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Rồi [Am] ngày tháng cứ trôi [G] nhanh
Suốt một [F] năm thu qua đông [C] về
Đông sẽ [Dm] đi xuân hè lại [Am] tới
Từng ngày dần trôi qua [F] mãi
Có ai đếm [G] được ơn [Em] phước của trời [Am] ban
Suốt năm [Dm] dài bao khó [G] khăn
Những nhọc [C] nhằn ta bước [Dm] qua
Nhờ [Am] ơn Cha ban và dẫn [E7] dắt

Lòng cảm tạ [Am] Chúa suốt năm vừa [G] qua
Được tình ngày [Em] ban cho con an [Am] vui
Nguồn ơn [F] phước ngập tràn chúa [G] ban cho con mỗi [C] ngày
Nhiều lần gục [Am] ngã Chúa dắt dìu [G] con
Và Ngài cầm [Em] tay đưa con lên [Am] cao
Tạ ơn [Dm] Chúa Giê Su dắt [Em] đưa con suốt năm [Am] dài

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: