Buồn (Y Vân – năm: 1980) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Buồn như ly rượu [Am] đầy
Không có ai cùng [E] cạn
Buồn như ly rượu [E] cạn
Không còn rượu để [Am] say

2. [C] Buồn như trong một ngày
Hai [A7] đứa không gặp [Dm] mặt
[E] Buồn như khi gặp mặt
Không còn chuyện để [Am] vui

ĐK: [F] Đôi ta như bước lên đỉnh [C] sầu
Mà [Dm] đời luôn cao ngất thương [Am] đau
Bao lâu ân ái chưa đậm [C] màu
Toàn [E] là cay đắng giết thương [Am] yêu

3. Tình đôi ta thật [Am] buồn
Như lứa hoa nở [E] muộn
Tình yêu không trọn [E] vẹn
Buồn mỗi ngày buồn [Am] hơn

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: