Anh sẽ đến (Vĩnh Phước) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ðường phố hoang [Gm] vắng lúc đôi ta biệt [Cm] ly
Bóng em [D7] đi phai tàn theo năm [Gm] tháng
Từ ngày [Bb] qua lẻ loi trong thu [F] vàng hiu hắt
Mình anh [D] thôi bước [Dsus4] khuya trên đường [D] côi.

Lời hứa năm [Gm] đó, nhớ hay em vội [Cm] quên
Nếu xa [D7] nhau vẫn gọi người yêu [Gm] dấu
Dù tình [Bb] ta có phai sau bao [F] ngày ngăn cách
Mà hồn [D] anh tiếng yêu còn vang [D7] mãi.

Nên anh sẽ [Gm] đến dù [G7] chúng ta không còn [Cm] nhau
Anh sẽ [F] đến dù biết ra sao ngày [Bb] sau
Anh sẽ [Eb] đến dù nói lên câu biệt [Cm] ly
Anh sẽ [D] đến dù nước mắt hoen bờ [Gm] mi.

Nên anh sẽ [Gm] đến dù [G7] bóng em xa dần [Cm] xa
Anh sẽ [F] đến dù ngày tháng phôi pha tình [Bb] ta
Anh sẽ [Eb] đến dù có đêm đêm lệ [Cm] rơi
Anh sẽ [D7] đến dù chỉ bên em một phút [Gm] thôi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: