[Album nhạc] Chỉ Có Anh 2 (Single), Đinh Trang | www.NhacLoi.com